Specjalizacje

Microsoft
(wieloletnie doświadczenia z największymi sieciami MS w Polsce):solution-3

 • Wdrażanie i administracja Active Directory
 • Wdrażanie i administracja Microsoft Windows Serwer 2003/2008/2008r2/2012
 • Wdrażanie i administracja Microsoft HyperV (środowisko wirtualne, Certyfikaty MS6422,MS6331)
 • Wdrażanie i administracja Microsoft Exchange (poczta email)
 • Wdrażanie i administracja środowisk terminalowych
 • Aktualizacje i migracje pomiędzy wersjami systemów (np. z Windows 2003 ? Windows 2012, Exchange)
 • Zestawianie środowisk wysokiej dostępności. (klastry)

Linux:
(Wdrażanie i administracja systemów Linux):

 • poczty (postfix, qmail, sendmail) ,
 • www (apache), ftp (proftp),
 • proxy (squid),
 • dhcp (bind),
 • udostępnianie plików i drukarek (samba),
 • pxe (system uruchamiające się przez sieć),
 • sterowanie pasmem łącza QoS,
 • serwery kopii bezpieczeństwa (np. świetne rozwiązanie backup – Bacula),
 • VPN (OpenVPN),
 • serwery baz danych (mysql, pqsql)
 • … oraz wiele innych usług

Tworzenie własnych wyspecjalizowanych systemów Linux (np. klient terminalowy uruchamiany na stacjach roboczych bezpośrednio poprzez sieć (bez konieczności instalacji))

Zestawianie środowisk wysokiej dostępności. (klastry)

solution-4Usługi międzyplatformowe:

 • Migracje systemów/usług z Windows do Linux i odwrotnie.
 • Wdrożenia i administracja systemów Proxy (np. systemy antyspamowe i antywirusowe poczty na Linuxie, wejście właściwe i poczta na MS Exchange)

 VMWare:

 • Administracja i konfiguracja środowisk wirtualnych VMWare.
 • Migracja fizycznych maszyn do wirtualnych.

 Rozwiązania sieciowe:

 • Administracja i konfiguracja sprzętu sieciowego Cisco (switche, routery, PIX)
 • Administracja i konfiguracja sprzętu WiFi, routerów.

solution-5


Zestawianie łącz:

 • światłowodowych (w tym pomiary, spawanie) jedno i wielomodowych
 • miedzianych (łącza UTP)
 • bezprzewodowych (łącza 2,4 GHz, łącza 5 GHz ? standardy 802,11ABGNC)

Programowanie:

 • Perl
 • Bash
 • Python
 • PHP
 • HTML
 • SQL

post-3Dodatkowe informacje:

Możliwość zestawienia środowisk testowych/laboratorium
(Posiadamy własne łącza dostępowe do Internetu ponad 1 Gb, oraz w pełni zarządzamy własną siecią Informatyczną – ponad 1000 działających stacji roboczych ? co pozwala na wykonanie gruntownych testów wydajnościowych czy analizy bezpieczeństwa nowo uruchamianych systemów)
Jesteśmy w stanie zapewnić 24 godzinną Informatyczną Opiekę Techniczną / Outsourcing.
Wykonujemy audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Doradztwo, kompletacja, instalacja hardware. (doświadczenia z serwerami HP/IBM/DELL, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy)
Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11090

Zatrudniamy pracowników z certyfikatem dostępu do tajemnicy państwowej.