Radiolinia

Dla klientów nie mających dostępu do możliwości podłączenia do sieci światłowodowej proponujemy łącze radiowe.

Linki realizujemy wykorzystując mocne radiolinie w standardzie 802,11N i 802,11C.
Przepustowość jaką możemy zaoferować to minimalne 10 Mb/s – maksymalne 100 Mb/s.

Niestety utrzymanie baz nadawczo-odbiorczych oraz sama cena sprzętu generuje wysoką opłatę aktywacyjną od 350 zł – ale otrzymujemy w końcu świetny dostęp do Internetu!

Miesięczny abonament cały czas jest stały i wynosi 61,50 zł  (50 + VAT).

  • Umowa na czas nieokreślony,
  • Jednomiesięczny termin wypowiedzenia.