Linux

Wdrażanie i administracja systemów Linux:solution-13

  • poczty (postfix, qmail, sendmail) ,
  • www (apache), ftp (proftp),
  • proxy (squid),
  • dhcp (bind),
  • udostępnianie plików i drukarek (samba),
  • pxe (system uruchamiające się przez sieć),
  • sterowanie pasmem łącza QoS,
  • Backup danych (np. darmowe rozwiązanie Bacula),
  • VPN (OpenVPN),
  • serwery baz danych (mysql, pqsql)

Tworzenie własnych wyspecjalizowanych systemów Linux (np. klient terminalowy uruchamiany na stacjach roboczych bezpośrednio poprzez sieć (bez konieczności instalacji)