Microsoft

 

Wdrażanie i administracja systemów Microsoft:

  • Wdrażanie i administracja Active Directorysolution-3
  • Wdrażanie i administracja Microsoft Windows Serwer 2003/2008/2008r2/2012
  • Wdrażanie i administracja Microsoft HyperV (środowisko wirtualne, Certyfikaty MS6422,MS6331)
  • Wdrażanie i administracja Microsoft Exchange (poczta email)
  • Wdrażanie i administracja środowisk terminalowych
  • Aktualizacje i migracje pomiędzy wersjami systemów (np. z Windows 2003 ? Windows 2012, Exchange)
  • Zestawianie środowisk wysokiej dostępności. (klastry)