Paweł Mikrut
Kierownik Działu Wdrożeń i Rozwoju Sieci

Paweł Mikrut, Kierownik Działu Wdrożeń i Rozwoju Sieci
http://www.ethnet.com.pl