Linux

Wdrażanie i administracja systemów Linux:solution-13

  • poczty (postfix, qmail, sendmail) ,
  • www (apache), ftp (proftp),
  • proxy (squid),
  • dhcp (bind),
  • udostępnianie plików i drukarek (samba),
  • pxe (system uruchamiające się przez sieć),
  • sterowanie pasmem łącza QoS,
  • Backup danych (np. darmowe rozwiązanie Bacula),
  • VPN (OpenVPN),
  • serwery baz danych (mysql, pqsql)

Tworzenie własnych wyspecjalizowanych systemów Linux (np. klient terminalowy uruchamiany na stacjach roboczych bezpośrednio poprzez sieć (bez konieczności instalacji)

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress balloons powered by nksnow